Saturday, 18 November 2017

Hi

Hi
Read More »

Hi

Hi
Read More »

Sunday, 5 November 2017

PAST RESULTS UPDATES

PAST RESULTS 2 4CAST ON MONDAY 6-11-2017
••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••

PREMIER: DIAMOND
DATE: 06-07-2017
SUCCESS: 73-37-85-51-15
MACHINE: 33-74-25-12-20

PREMIER: DIAMOND
DATE: 10-07-2017
SUCCESS: 69-06-49-79-86
MACHINE: 53-89-72-15-76

PREMIER: DIAMOND
DATE: 13-07-2017
SUCCESS: 19-03-65-54-04
MACHINE: 63-13-08-60-35

PREMIER: DIAMOND
DATE: 17-07-2017
SUCCESS: 14-22-75-83-23
MACHINE: 36-17-67-28-47

PREMIER: DIAMOND
DATE: 20-07-2017
SUCCESS: 57-79-71-17-24
MACHINE: 06-63-38-40-74

PREMIER: DIAMOND
DATE: 24-07-2017
SUCCESS: 01-72-68-33-76
MACHINE: 47-28-24-25-02

PREMIER: DIAMOND
DATE: 27-07-2017
SUCCESS: 67-50-36-27-16
MACHINE: 49-30-34-82-23

PREMIER: DIAMOND
DATE: 31-07-2017
SUCCESS: 01-82-31-53-29
MACHINE: 79-44-28-11-03

PREMIER: DIAMOND
DATE: 03-08-2017
SUCCESS: 34-06-52-13-78
MACHINE: 40-55-75-44-15

PREMIER: DIAMOND
DATE: 07-08-2017
SUCCESS: 77-75-13-73-88
MACHINE: 58-07-18-48-11

PREMIER: DIAMOND
DATE: 10-08-2017
SUCCESS: 38-09-79-78-25
MACHINE: 12-24-30-74-18

PREMIER: DIAMOND
DATE: 14-08-2017
SUCCESS: 77-26-74-29-69
MACHINE: 37-42-85-34-07

PREMIER: DIAMOND
DATE: 17-08-2017
SUCCESS: 88-14-76-24-25
MACHINE: 38-03-20-19-86

PREMIER: DIAMOND
DATE: 21-08-2017
SUCCESS: 42-44-62-02-43
MACHINE: 83-25-16-01-26

PREMIER: DIAMOND
DATE: 24-08-2017
SUCCESS: 02-15-56-78-21
MACHINE: 63-43-81-23-07

PREMIER: DIAMOND
DATE: 28-08-2017
SUCCESS: 36-78-13-22-57
MACHINE: 23-46-58-32-65

PREMIER: DIAMOND
DATE: 31-08-2017
SUCCESS: 22-02-15-71-19
MACHINE: 25-78-32-59-27

PREMIER: DIAMOND
DATE: 04-09-2017
SUCCESS: 73-60-58-26-44
MACHINE: 87-35-76-69-14

PREMIER: DIAMOND
DATE: 07-09-2017
SUCCESS: 61-77-75-82-74
MACHINE: 41-89-07-15-85

PREMIER: DIAMOND
DATE: 11-09-2017
SUCCESS: 60-38-84-89-67
MACHINE: 50-07-26-21-70

PREMIER: DIAMOND
DATE: 14-09-2017
SUCCESS: 05-78-37-22-58
MACHINE: 33-08-67-89-30

PREMIER: DIAMOND
DATE: 18-09-2017
SUCCESS: 14-45-34-42-19
MACHINE: 69-78-54-49-75

PREMIER: DIAMOND
DATE: 21-09-2017
SUCCESS: 70-05-40-31-38
MACHINE: 53-90-51-11-83

PREMIER: DIAMOND
DATE: 25-09-2017
SUCCESS: 14-71-80-05-13
MACHINE: 11-29-84-27-37

PREMIER: DIAMOND
DATE: 28-09-2017
SUCCESS: 84-10-14-15-29
MACHINE: 79-42-41-09-56

PREMIER: DIAMOND
DATE: 02-10-2017
SUCCESS: 28-12-83-77-25
MACHINE: 53-54-36-71-70

PREMIER: DIAMOND
DATE: 05-10-2017
SUCCESS: 14-46-42-03-64
MACHINE: 79-72-81-74-01

PREMIER: DIAMOND
DATE: 09-10-2017
SUCCESS: 85-46-37-03-48
MACHINE: 68-28-26-31-34

PREMIER: DIAMOND
DATE: 12-10-2017
SUCCESS: 36-41-48-13-59
MACHINE: 81-57-87-07-35

PREMIER: DIAMOND
DATE: 16-10-2017
SUCCESS: 02-37-54-21-44
MACHINE: 83-63-59-62-12

PREMIER: DIAMOND
DATE: 19-10-2017
SUCCESS: 27-22-21-65-37
MACHINE: 53-16-39-83-50

PREMIER: DIAMOND
DATE: 23-10-2017
SUCCESS: 38-15-01-87-33
MACHINE: 22-71-30-24-27

PREMIER: DIAMOND
DATE: 26-10-2017
SUCCESS: 67-07-52-13-50
MACHINE: 01-65-44-57-29

PREMIER: DIAMOND
DATE: 30-10-2017
SUCCESS: 13-83-35-06-89
MACHINE: 47-64-12-73-86

PREMIER: DIAMOND
DATE: 02-11-2017
SUCCESS: 41-25-87-23-80
MACHINE: 89-66-40-48-54
••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••

PREMIER: PEOPLES
DATE: 17-07-2017
SUCCESS: 61-70-27-38-32
MACHINE: 44-77-75-01-79

PREMIER: PEOPLES
DATE: 20-07-2017
SUCCESS: 09-14-88-25-02
MACHINE: 82-48-21-29-60

PREMIER: PEOPLES
DATE: 24-07-2017
SUCCESS: 62-52-46-68-25
MACHINE: 48-37-81-56-12

PREMIER: PEOPLES
DATE: 27-07-2017
SUCCESS: 33-46-64-31-27
MACHINE: 38-79-41-15-86

PREMIER: PEOPLES
DATE: 31-07-2017
SUCCESS: 50-64-01-17-81
MACHINE: 21-66-60-76-85

PREMIER: PEOPLES
DATE: 03-08-2017
SUCCESS: 64-30-07-20-48
MACHINE: 13-76-62-80-45

PREMIER: PEOPLES
DATE: 07-08-2017
SUCCESS: 42-11-03-35-25
MACHINE: 53-26-68-32-57

PREMIER: PEOPLES
DATE: 10-8-2017
SUCCESS: 81-39-26-28-58
MACHINE: 71-18-85-90-72

PREMIER: PEOPLES
DATE: 14-08-2017
SUCCESS: 56-58-36-59-82
MACHINE: 71-60-15-50-28

PREMIER: PEOPLES
DATE: 17-08-2017
SUCCESS: 67-85-35-89-54
MACHINE: 05-06-88-21-69

PREMIER: PEOPLES
DATE: 21-08-2017
SUCCESS: 43-65-08-30-22
MACHINE: 21-51-70-14-26

PREMIER: PEOPLES
DATE: 24-08-2017
SUCCESS: 36-04-79-83-28
MACHINE: 23-78-64-21-61

PREMIER: PEOPLES
DATE: 28-08-2017
SUCCESS: 44-16-62-23-11
MACHINE: 34-26-30-40-28

PREMIER: PEOPLES
DATE: 31-08-2017
SUCCESS: 30-46-33-29-54
MACHINE: 15-79-73-22-04

PREMIER: PEOPLES
DATE: 04-09-2017
SUCCESS: 02-67-04-60-16
MACHINE: 14-48-74-75-57

PREMIER: PEOPLES
DATE: 07-09-2017
SUCCESS: 53-78-32-14-64
MACHINE: 41-09-34-62-49

PREMIER: PEOPLES
DATE: 11-09-2017
SUCCESS: 79-17-52-66-68
MACHINE: 28-75-09-71-33

PREMIER: PEOPLES
DATE: 14-09-2017
SUCCESS: 18-78-49-59-47
MACHINE: 62-75-51-16-19

PREMIER: PEOPLES
DATE: 18-09-2017
SUCCESS: 30-20-44-31-75
MACHINE: 35-71-89-37-18

PREMIER: PEOPLES
DATE: 21-09-2017
SUCCESS: 03-43-84-35-04
MACHINE: 47-17-87-06-44

PREMIER: PEOPLES
DATE: 25-09-2017
SUCCESS: 49-42-21-39-69
MACHINE: 24-40-45-62-14

PREMIER: PEOPLES
DATE: 28-09-2017
SUCCESS: 69-25-58-08-73
MACHINE: 85-02-41-47-07

PREMIER: PEOPLES
DATE: 02-10-2017
SUCCESS: 14-08-19-35-36
MACHINE: 80-39-30-02-45

PREMIER: PEOPLES
DATE: 05-10-2017
SUCCESS: 15-83-40-80-53
MACHINE: 05-23-41-06-56

PREMIER: PEOPLES
DATE: 09-10-2017
SUCCESS: 51-34-35-61-41
MACHINE: 32-08-55-09-64

PREMIER: PEOPLES
DATE: 12-10-2017
SUCCESS: 55-78-09-62-10
MACHINE: 53-05-72-19-47

PREMIER: PEOPLES
DATE: 16-10-2017
SUCCESS: 37-17-31-50-35
MACHINE: 23-66-30-75-38

PREMIER: PEOPLES
DATE: 19-10-2017
SUCCESS: 32-77-67-58-41
MACHINE: 04-61-85-60-87

PREMIER: PEOPLES
DATE: 23-10-2017
SUCCESS: 81-83-08-72-31
MACHINE: 74-80-88-89-54

PREMIER: PEOPLES
DATE: 26-10-2017
SUCCESS: 67-65-09-87-08
MACHINE: 85-79-21-82-23

PREMIER: PEOPLES
DATE: 30-10-2017
SUCCESS: 68-38-03-63-14
MACHINE: 76-20-42-83-29

PREMIER: PEOPLES
DATE: 02-11-2017
SUCCESS: 25-66-39-23-35
MACHINE: 45-72-60-11-59
••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••

PREMIER: BINGO
DATE: 10-07-2017
SUCCESS: 79-09-63-31-76
MACHINE: 65-22-18-48-45

PREMIER: BINGO
DATE: 13-07-2017
SUCCESS: 65-79-19-85-20
MACHINE: 30-24-77-39-47

PREMIER: BINGO
DATE: 17-07-2017
SUCCESS: 88-73-64-22-35
MACHINE: 43-59-47-51-69

PREMIER: BINGO
DATE: 21-07-2017
SUCCESS: 60-42-72-78-81
MACHINE: 53-45-38-69-16

PREMIER: BINGO
DATE: 24-07-2017
SUCCESS: 29-18-68-19-17
MACHINE: 39-21-78-70-48

PREMIER: BINGO
DATE: 27-07-2017
SUCCESS: 82-75-80-04-58
MACHINE: 53-60-89-19-73

PREMIER: BINGO
DATE: 31-07-2017
SUCCESS: 43-23-53-84-31
MACHINE: 56-21-52-76-88

PREMIER: BINGO
DATE: 03-08-2017
SUCCESS: 57-29-08-65-24
MACHINE: 62-02-28-64-27

PREMIER: BINGO
DATE: 07-08-2017
SUCCESS: 03-71-09-81-41
MACHINE: 75-20-31-61-06

PREMIER: BINGO
DATE: 10-08-2017
SUCCESS: 20-73-43-12-85
MACHINE: 89-62-34-41-88

PREMIER: BINGO
DATE: 14-08-2017
SUCCESS: 86-54-07-35-18
MACHINE: 15-28-04-23-30

PREMIER: BINGO
DATE: 17-08-2017
SUCCESS: 14-40-44-03-74
MACHINE: 34-88-37-89-25

PREMIER: BINGO
DATE: 21-08-2017
SUCCESS: 88-48-71-08-85
MACHINE: 60-78-50-21-76

PREMIER: BINGO
DATE: 24-08-2017
SUCCESS: 28-54-05-48-19
MACHINE: 60-51-11-21-26

PREMIER: BINGO
DATE: 28-08-2017
SUCCESS: 84-37-35-61-10
MACHINE: 23-18-09-85-46

PREMIER: BINGO
DATE: 31-08-2017
SUCCESS: 49-11-90-26-21
MACHINE: 76-15-41-84-71

PREMIER: BINGO
DATE: 04-09-2017
SUCCESS: 25-86-68-43-56
MACHINE: 57-06-14-11-55

PREMIER: BINGO
DATE: 07-09-2017
SUCCESS: 03-38-35-74-63
MACHINE: 23-87-55-78-21

PREMIER: BINGO
DATE: 11-09-2017
SUCCESS: 74-56-71-30-87
MACHINE: 15-01-42-05-11

PREMIER: BINGO
DATE: 14-09-2017
SUCCESS: 61-18-65-25-74
MACHINE: 58-22-31-14-03

PREMIER: BINGO
DATE: 18-09-2017
SUCCESS: 27-40-32-15-19
MACHINE: 10-13-54-81-35

PREMIER: BINGO
DATE: 21-09-2017
SUCCESS: 76-66-27-73-34
MACHINE: 07-88-45-04-01

PREMIER: BINGO
DATE: 25-09-2017
SUCCESS: 58-84-14-51-43
MACHINE: 70-48-75-04-12

PREMIER: BINGO
DATE: 28-09-2017
SUCCESS: 66-77-31-24-90
MACHINE: 68-74-58-75-33

PREMIER: BINGO
DATE: 02-10-2017
SUCCESS: 23-89-36-62-58
MACHINE: 32-81-78-70-71

PREMIER: BINGO
DATE: 05-10-2017
SUCCESS: 67-61-21-04-03
MACHINE: 34-17-29-16-40

PREMIER: BINGO
DATE: 09-10-2017
SUCCESS: 60-61-66-49-72
MACHINE: 56-46-04-36-39

PREMIER: BINGO
DATE: 12-10-2017
SUCCESS: 53-87-26-75-32
MACHINE: 04-46-01-31-55

PREMIER: BINGO
DATE: 16-10-2017
SUCCESS: 05-40-43-75-51
MACHINE: 08-59-13-70-41

PREMIER: BINGO
DATE: 19-10-2017
SUCCESS: 76-66-32-89-73
MACHINE: 38-13-81-48-36

PREMIER: BINGO
DATE: 23-10-2017
SUCCESS: 30-63-74-20-77
MACHINE: 81-88-52-19-04

PREMIER: BINGO
DATE: 26-10-2017
SUCCESS: 85-13-49-26-32
MACHINE: 76-71-24-16-41

PREMIER: BINGO
DATE: 30-10-2017
SUCCESS: 46-67-23-68-17
MACHINE: 90-70-59-08-24

PREMIER: BINGO
DATE: 02-11-2017
SUCCESS: 27-67-46-28-41
MACHINE: 77-31-47-02-14
••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••

PREMIER: METRO
DATE: 10-07-2017
SUCCESS: 13-64-86-67-06
MACHINE: 15-21-72-43-39

PREMIER: METRO
DATE: 14-07-2017
SUCCESS: 05-35-51-67-13
MACHINE: 07-47-60-48-29

PREMIER: METRO
DATE: 17-07-2017
SUCCESS: 26-64-73-82-41
MACHINE: 38-08-83-32-70

PREMIER: METRO
DATE: 21-07-2017
SUCCESS: 13-09-05-58-54
MACHINE: 21-38-65-76-12

PREMIER: METRO
DATE: 24-07-2017
SUCCESS: 22-37-58-64-65
MACHINE: 68-47-21-74-89

PREMIER: METRO
DATE: 28-07-2017
SUCCESS: 58-05-66-84-88
MACHINE: 71-87-62-07-34

PREMIER: METRO
DATE: 31-07-2017
SUCCESS: 80-46-11-51-42
MACHINE: 24-73-35-62-90

PREMIER: METRO
DATE: 04-08-2017
SUCCESS: 62-89-63-19-50
MACHINE: 84-44-23-27-68

PREMIER: METRO
DATE: 07-08-2017
SUCCESS: 07-89-03-39-78
MACHINE: 70-55-58-40-48

PREMIER: METRO
DATE: 11-08-2017
SUCCESS: 57-33-45-83-40
MACHINE: 88-63-37-42-27

PREMIER: METRO
DATE: 14-08-2017
SUCCESS: 36-14-08-26-84
MACHINE: 65-07-09-78-42

PREMIER: METRO
DATE: 18-08-2017
SUCCESS: 16-70-24-63-10
MACHINE: 67-04-85-30-42

PREMIER: METRO
DATE: 21-08-2017
SUCCESS: 47-88-28-65-07
MACHINE: 14-80-68-61-75

PREMIER: METRO
DATE: 25-08-2017
SUCCESS: 43-62-66-31-68
MACHINE: 63-61-35-26-39

PREMIER: METRO
DATE: 28-08-2017
SUCCESS: 38-32-88-43-61
MACHINE: 55-51-77-67-20

PREMIER: METRO
DATE: 01-09-2017
SUCCESS: 59-21-67-64-24
MACHINE: 30-72-75-76-01

PREMIER: METRO
DATE: 04-09-2017
SUCCESS: 31-02-79-43-03
MACHINE: 74-04-78-63-77

PREMIER: METRO
DATE: 08-09-2017
SUCCESS: 62-75-13-33-77
MACHINE: 73-83-54-02-01

PREMIER: METRO
DATE: 11-09-2017
SUCCESS: 01-62-61-04-32
MACHINE: 53-09-88-10-03

PREMIER: METRO
DATE: 15-09-2017
SUCCESS: 66-87-38-23-69
MACHINE: 01-28-54-59-30

PREMIER: METRO
DATE: 18-09-2017
SUCCESS: 89-04-49-74-75
MACHINE: 50-20-60-16-56

PREMIER: METRO
DATE: 22-09-2017
SUCCESS: 76-19-14-78-34
MACHINE: 44-56-79-67-62

PREMIER: METRO
DATE: 25-09-2017
SUCCESS: 01-38-33-42-21
MACHINE: 49-40-65-67-54

PREMIER: METRO
DATE: 29-09-2017
SUCCESS: 06-39-35-62-12
MACHINE: 33-36-67-16-40

PREMIER: METRO
DATE: 02-10-2017
SUCCESS: 09-19-73-45-58
MACHINE: 85-06-86-03-68

PREMIER: METRO
DATE: 06-10-2017
SUCCESS: 47-72-10-87-35
MACHINE: 49-58-90-17-28

PREMIER: METRO
DATE: 09-10-2017
SUCCESS: 08-38-63-26-27
MACHINE: 28-36-32-47-01

PREMIER: METRO
DATE: 13-10-2017
SUCCESS: 05-48-01-17-86
MACHINE: 22-55-16-33-39

PREMIER: METRO
DATE: 16-10-2017
SUCCESS: 25-33-86-20-10
MACHINE: 50-65-80-87-44

PREMIER: METRO
DATE: 20-10-2017
SUCCESS: 21-31-29-30-70
MACHINE: 78-11-06-40-10

PREMIER: METRO
DATE: 23-10-2017
SUCCESS: 88-32-59-28-42
MACHINE: 09-55-08-87-35

PREMIER: METRO
DATE: 27-10-2017
SUCCESS: 60-73-37-48-19
MACHINE: 22-34-75-63-54

PREMIER: METRO
DATE: 30-10-2017
SUCCESS: 20-14-61-79-63
MACHINE: 27-57-86-75-32

PREMIER: METRO
DATE: 03-11-2017
SUCCESS: 83-31-29-41-46
MACHINE: 48-12-78-86-73
••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••

GHANA: MSP
DATE: 22-05-2017
SUCCESS: 67-33-65-78-70
MACHINE: 01-28-24-59-02

GHANA: MSP
DATE: 29-05-2017
SUCCESS: 03-37-82-73-72
MACHINE: 01-42-50-12-59

GHANA: MSP
DATE: 05-06-2017
SUCCESS: 27-65-04-30-16
MACHINE: 22-57-48-76-25

GHANA: MSP
DATE: 12-06-2017
SUCCESS: 33-10-21-38-11
MACHINE: 76-15-13-70-80

GHANA: MSP
DATE: 19-06-2017
SUCCESS: 45-83-66-34-27
MACHINE: 31-17-82-79-22

GHANA: MSP
DATE: 27-06-2017
SUCCESS: 69-23-79-01-50
MACHINE: 07-36-18-88-52

GHANA: MSP
DATE: 4-7-2017
SUCCESS: 66-50-60-21-05
MACHINE: 22-70-26-19-90

GHANA MSP
DATE: 10-07-2017
SUCCESS: 57-90-14-68-36
MACHINE: 88-08-60-22-49

GHANA: MSP
DATE: 17-07-2017
SUCCESS: 31-36-51-70-14
MACHINE: 88-47-35-28-26

GHANA: MSP
DATE: 24-07-2017
SUCCESS: 55-79-43-67-27
MACHINE: 23-30-75-50-49

GHANA: MSP
DATE: 31-07-2017
SUCCESS: 18-22-29-21-26
MACHINE: 31-12-51-60-23

GHANA: MSP
DATE: 07-08-2017
SUCCESS: 77-41-79-47-34
MACHINE: 88-85-40-46-61

GHANA: MSP
DATE: 14-08-2018
SUCCESS: 24-64-61-58-78
MACHINE: 68-41-60-48-03

GHANA: MSP
DATE: 21-08-2017
SUCCESS: 14-21-29-70-26
MACHINE: 85-18-86-01-08

GHANA: MSP
DATE: 28-08-2017
SUCCESS: 55-16-05-80-62
MACHINE: 41-22-64-10-73

GHANA: MSP
DATE: 04-09-2017
SUCCESS: 62-57-72-53-39
MACHINE: 20-12-07-37-78

GHANA: MSP
DATE: 11-09-2017
SUCCESS: 31-09-02-36-80
MACHINE: 14-74-10-90-49

GHANA: MSP
DATE: 18-09-2017
SUCCESS: 39-81-23-64-03
MACHINE: 54-27-05-58-45

GHANA MSP
DATE: 25-09-2017
SUCCESS: 70-17-62-44-02
MACHINE: 86-42-59-87-77

GHANA: MSP
DATE: 02-10-2017
SUCCESS: 65-36-58-83-13
MACHINE: 62-35-14-37-59

GHANA: MSP
DATE: 09-10-2017
SUCCESS: 02-50-76-27-65
MACHINE: 41-34-68-86-14

GHANA: MSP
DATE: 16-10-2017
SUCCESS: 18-79-09-66-05
MACHINE: 17-74-47-53-90

GHANA MSP
DATE: 23-10-2017
SUCCESS: 47-10-90-34-20
MACHINE: 36-13-37-44-51

GHANA: MSP
DATE: 30-10-2017
SUCCESS: 15-81-67-72-87
MACHINE: 29-02-42-60-04
••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 10-07-2017
SUCCESS: 47-87-74-03-15
MACHINE: 56-52-76-62-25

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 13-07-2017
SUCCESS: 84-63-06-68-36
MACHINE: 77-24-14-42-30

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 17-07-2017
SUCCESS: 46-33-22-23-08
MACHINE: 87-03-16-25-37

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 20-07-2017
SUCCESS: 55-59-41-74-16
MACHINE: 66-28-71-47-15

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 24-07-2017
SUCCESS: 81-43-36-38-48
MACHINE: 28-87-12-25-13

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 27-07-2017
SUCCESS: 18-79-75-65-21
MACHINE: 64-02-49-60-46

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 31-07-2017
SUCCESS: 81-36-70-23-47
MACHINE: 67-59-73-45-31

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 03-08-2017
SUCCESS: 71-16-25-04-88
MACHINE: 30-06-03-15-80

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 07-08-2017
SUCCESS: 90-70-38-45-75
MACHINE: 40-17-28-33-56

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 10-08-2017
SUCCESS: 84-28-42-70-04
MACHINE: 69-11-66-39-35

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 14-08-2017
SUCCESS: 18-14-10-73-86
MACHINE: 75-38-84-02-09

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 17-08-2017
SUCCESS: 28-32-82-47-37
MACHINE: 33-50-26-76-06

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 21-08-2017
SUCCESS: 31-45-48-05-41
MACHINE: 46-77-40-87-47

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 24-08-2017
SUCCESS: 01-15-80-18-20
MACHINE: 88-31-37-87-28

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 28-08-2017
SUCCESS: 80-77-60-69-13
MACHINE: 73-16-51-01-56

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 31-08-2017
SUCCESS: 54-57-77-53-41
MACHINE: 75-79-32-25-49

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 04-09-2017
SUCCESS: 82-58-10-77-50
MACHINE: 46-02-45-79-05

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 07-09-2017
SUCCESS: 21-90-67-76-81
MACHINE: 03-82-78-46-69

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 11-09-2017
SUCCESS: 24-05-59-11-72
MACHINE: 79-62-07-57-84

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 14-09-2017
SUCCESS: 77-65-18-45-61
MACHINE: 01-30-80-16-21

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 18-09-2017
SUCCESS: 08-78-67-73-10
MACHINE: 48-68-27-05-38

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 21-09-2017
SUCCESS: 25-27-51-48-83
MACHINE: 10-03-28-11-79

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 25-09-2017
SUCCESS: 62-20-27-11-46
MACHINE: 72-69-65-57-06

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 28-09-2017
SUCCESS: 87-42-19-71-03
MACHINE: 54-50-58-10-60

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 02-10-2017
SUCCESS: 43-60-52-89-77
MACHINE: 16-06-03-62-24

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 05-10-2017
SUCCESS: 48-84-81-73-72
MACHINE: 05-16-83-15-22

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 09-10-2017
SUCCESS: 87-89-26-02-74
MACHINE: 65-90-13-75-27

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 12-10-2017
SUCCESS: 37-64-24-31-63
MACHINE: 05-59-25-11-32

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 16-10-2017
SUCCESS: 46-41-80-70-30
MACHINE: 42-77-44-51-87

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 19-10-2017
SUCCESS: 15-77-05-47-87
MACHINE: 56-01-48-34-11

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 23-10-2017
SUCCESS: 89-86-57-45-43
MACHINE: 70-54-10-29-20

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 26-10-2017
SUCCESS: 29-78-80-87-66
MACHINE: 85-90-23-71-48

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 30-10-2017
SUCCESS: 03-55-19-01-44
MACHINE: 02-22-27-57-48

PREMIER: INTERNATIONAL
DATE: 02-11-2017

: 52-03-77-46-45
MACHINE: 23-18-39-74-22
Read More »

Saturday, 4 November 2017

GHANA NATIONAL POOR RESULTS

CLICK HERE TO SEE IT LIVE Don't miss it and click on the images and adverts
Read More »

Friday, 3 November 2017

PAST RESULTS UPDATES

PAST RESULT TO 4CAST ON SATURDAY
DATE:04-11-2017
••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••
PREMIER: KING
DATE: 27-05-2017
SUCCESS: 60-16-84-02-66
MACHINE: 76-14-28-44-05
PREMIER: KING
DATE: 3-6-2017
SUCCESS: 87-51-76-82-10
MACHINE: 26-77-84-16-27
PREMIER: KING
DATE: 10-06-2017
SUCCESS: 41-08-26-10-47
MACHINE: 01-90-04-12-35
PREMIER: KING
DATE: 17-06-2017
SUCCESS: 51-20-03-31-28
MACHINE: 18-52-05-14-63
PREMIER: KING
DATE: 24-06-2017
SUCCESS: 41-71-39-65-75
MACHINE: 52-24-55-49-03
PREMIER: KING
DATE: 01-07-2017
SUCCESS: 14-68-83-31-25
MACHINE: 38-49-23-59-81
PREMIER: KING
DATE: 08-07-2017
SUCCESS: 17-10-59-19-37
MACHINE: 24-84-53-54-55
PREMIER: KING
DATE: 15-07-2017
SUCCESS: 20-67-53-58-80
MACHINE: 79-62-71-18-17
PREMIER: KING
DATE: 22-07-2017
SUCCESS: 67-43-15-36-57
MACHINE: 72-12-02-03-84
PREMIER: KING
DATE: 29-07-2017
SUCCESS: 19-18-87-89-48
MACHINE: 28-09-17-63-82
PREMIER: KING
DATE: 05-08-2017
SUCCESS: 04-24-80-64-48
MACHINE: 38-65-57-09-20
PREMIER: KING
DATE: 12-08-2017
SUCCESS: 71-53-18-49-34
MACHINE: 90-04-51-10-74
PREMIER: KING
DATE: 19-08-2017
SUCCESS: 43-28-57-68-66
MACHINE: 24-13-21-23-11
PREMIER: KING
DATE: 26-08-2017
SUCCESS: 68-46-44-26-12
MACHINE: 40-13-56-89-20
PREMIER: KING
DATE: 02-09-2017
SUCCESS: 09-30-47-64-71
MACHINE: 14-28-01-10-69
PREMIER: KING
DATE: 09-09-2017
SUCCESS: 64-89-61-17-57
MACHINE: 52-86-85-39-50
PREMIER: KING
DATE: 16-09-2017
SUCCESS: 63-60-85-69-89
MACHINE: 70-14-19-78-43
PREMIER: KING
DATE: 23-09-2017
SUCCESS: 27-77-81-17-04
MACHINE: 41-52-20-57-66
PREMIER: KING
DATE: 30-09-2017
SUCCESS: 12-16-36-46-66
MACHINE: 10-65-61-01-57
PREMIER: KING
DATE: 07-10-2017
SUCCESS: 65-12-22-55-56
MACHINE: 40-83-36-62-45
PREMIER: KING
DATE: 14-10-2017
SUCCESS: 66-28-02-70-35
MACHINE: 09-74-27-12-57
PREMIER: KING
DATE: 21-10-2017
SUCCESS: 57-64-69-81-07
MACHINE: 66-88-33-78-22
PREMIER: KING
DATE: 28-10-2017
SUCCESS: 33-56-14-08-12
MACHINE: 49-28-06-41-44
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
PREMIER: SUPER
DATE: 04-07-2017
SUCCESS: 58-06-02-16-88
MACHINE: 36-84-79-49-07
PREMIER: SUPER
DATE: 08-07-2017
SUCCESS: 50-54-86-26-62
MACHINE: 47-42-39-68-67
PREMIER: SUPER
DATE: 11-07-2017
SUCCESS: 32-53-36-35-49
MACHINE: 54-68-70-16-82
PREMIER: SUPER
DATE: 15-07-2017
SUCCESS: 48-63-20-60-53
MACHINE: 37-36-62-55-79
PREMIER: SUPER
DATE: 18-07-2017
SUCCESS: 62-57-70-06-30
MACHINE: 07-64-52-77-39
PREMIER: SUPER
DATE: 22-07-2017
SUCCESS: 09-59-63-89-43
MACHINE: 69-24-76-78-07
PREMIER: SUPER
DATE: 25-07-2017
SUCCESS: 26-57-17-05-90
MACHINE: 61-53-22-85-83
PREMIER: SUPER
DATE: 29-07-2017
SUCCESS: 48-49-13-36-27
MACHINE: 09-19-70-62-89
PREMIER: SUPER
DATE: 01-08-2017
SUCCESS: 67-64-50-74-60
MACHINE: 02-39-20-83-07
PREMIER: SUPER
DATE: 05-08-2017
SUCCESS: 62-35-73-03-01
MACHINE: 04-51-37-75-25
PREMIER: SUPER
DATE: 08-08-2017
SUCCESS: 60-36-64-48-77
MACHINE: 23-13-62-39-85
PREMIER: SUPER
DATE: 12-08-2017
SUCCESS: 08-58-78-75-82
MACHINE: 18-68-71-28-05
PREMIER: SUPER
DATE: 15-08-2017
SUCCESS: 41-51-25-53-03
MACHINE: 14-52-34-85-22
PREMIER: SUPER
DATE: 19-08-2017
SUCCESS: 06-20-09-85-22
MACHINE: 52-58-33-60-80
PREMIER: SUPER
DATE: 22-08-2017
SUCCESS: 81-16-80-09-58
MACHINE: 79-20-63-68-55
PREMIER: SUPER
DATE: 26-08-2017
SUCCESS: 03-27-59-06-09
MACHINE: 60-01-80-40-39
PREMIER: SUPER
DATE: 29-08-2017
SUCCESS: 13-43-44-70-29
MACHINE: 65-14-61-63-73
PREMIER: SUPER
DATE: 02-09-2017
SUCCESS: 65-06-71-49-28
MACHINE: 05-23-78-21-69
PREMIER: SUPER
DATE: : 05-09-2017
SUCCESS: 34-74-27-42-20
MACHINE: 02-81-90-67-13
PREMIER: SUPER
DATE: 09-09-2017
SUCHINE: 39-04-53-72-03
MACHINE: 70-02-24-16-71
PREMIER: SUPER
DATE: 12-09-2017
SUCCESS: 81-63-73-47-23
MACHINE: 74-44-57-56-68
PREMIER: SUPER
DATE: 16-09-2017
SUCCESS: 74-25-16-65-51
MACHINE: 84-54-60-29-14
PREMIER: SUPER
DATE: 19-09-2017
SUCCESS: 26-74-47-22-51
MACHINE: 52-17-53-44-56
PREMIER: SUPER
DATE: 23-09-2017
SUCCESS: 88-64-68-79-78
MACHINE: 37-05-89-33-10
PREMIER: SUPER
DATE: 26-09-2017
SUCCESS: 67-68-84-37-78
MACHINE: 44-35-28-08-72
PREMIER: SUPER
DATE: 30-09-2017
SUCCESS: 57-23-43-45-14
MACHINE: 62-11-73-67-05
PREMIER: SUPER
DATE: 03-10-2017
SUCCESS: 77-89-25-90-50
MACHINE: 83-78-88-75-29
PREMIER: SUPER
DATE: 07-10-2017
SUCCESS: 73-87-51-05-62
MACHINE: 90-50-26-81-63
PREMIER: SUPER
DATE: 10-10-2017
SUCCESS: 72-83-48-31-62
MACHINE: 60-39-65-66-30
PREMIER: SUPER
DATE: 14-10-2017
SUCCESS: 38-26-22-07-88
MACHINE: 52-55-62-81-11
PREMIER: SUPER
DATE: 17-10-2017
SUCCESS: 16-60-25-67-37
MACHINE: 39-79-52-38-69
PREMIER: SUPER
DATE: 21-10-2017
SUCCESS: 13-73-63-50-60
MACHINE: 10-40-71-70-26
PREMIER: SUPER
DATE: 24-10-2017
SUCCESS: 47-10-73-90-55
MACHINE: 29-71-67-27-06
PREMIER: SUPER
DATE: 28-10-2017
SUCCESS: 08-26-80-39-34
MACHINE: 13-54-21-31-88
PREMIER: SUPER
DATE: 31-10-2017
SUCCESS: 02-89-22-28-53
MACHINE: 21-29-82-75-44
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 03-06-2017
SUCCESS: 34-70-13-80-15
MACHINE: 09-78-85-88-44
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 06-06-2017
SUCCESS: 78-38-33-31-16
MACHINE: 14-69-67-70-20
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 10-06-2017
SUCCESS: 34-56-41-51-40
MACHINE: 15-86-64-68-01
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 13-06-2017
SUCCESS: 67-17-02-89-76
MACHINE: 10-23-86-24-15
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 17-06-2017
SUCCESS: 72-34-78-29-73
MACHINE: 25-33-66-65-36
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 20-06-2017
SUCCESS: 84-15-55-27-79
MACHINE: 37-64-50-48-80
PREMIER: CLUB MASTER
DATE: 24-06-2017
SUCCESS: 34-76-15-20-65
MACHINE: 46-87-84-08-43
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 27-06-2017
SUCCESS: 32-77-90-28-18
MACHINE: 73-27-75-19-59
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 01-07-2017
SUCCESS: 76-68-48-38-06
MACHINE: 26-54-10-82-35
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 04-07-2017
SUCCESS: 49-86-52-71-53
MACHINE: 19-16-76-02-46
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 08-07-2017
SUCCESS: 16-72-24-03-57
MACHINE: 07-30-61-68-20
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 11-07-2017
SUCCESS: 25-02-33-15-40
MACHINE: 86-29-21-39-09
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 15-07-2017
SUCCESS: 29-39-03-17-05
MACHINE: 44-58-57-33-48
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 18-07-2017
SUCCESS: 61-28-67-09-19
MACHINE: 69-42-36-54-26
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 22-07-2017
SUCCESS: 71-03-20-55-87
MACHINE: 53-48-21-86-67
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 25-07-2017
SUCCESS: 48-51-49-06-23
MACHINE: 68-70-17-58-63
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 29-07-2017
SUCCESS: 40-26-03-86-34
MACHINE: 10-74-06-31-22
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 01-08-2017
SUCCESS: 27-19-87-67-71
MACHINE: 06-74-30-76-90
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 05-08-2017
SUCCESS: 23-26-08-59-82
MACHINE: 49-20-40-38-63
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 08-08-2017
SUCCESS: 65-02-71-39-33
MACHINE: 08-76-80-40-01
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 12-08-2017
SUCCESS: 52-12-88-67-28
MACHINE: 71-66-41-04-64
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 15-08-2017
SUCCESS: 64-76-60-46-72
MACHINE: 45-68-17-86-82
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 19-08-2017
SUCCESS: 85-64-24-22-50
MACHINE: 66-01-17-61-26
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 22-08-2017
SUCCESS: 35-53-27-75-85
MACHINE: 76-88-42-67-14
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 26-08-2017
SUCCESS: 64-55-42-82-13
MACHINE: 49-65-30-29-36
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 29-08-2017
SUCCESS: 48-40-03-44-36
MACHINE: 75-87-17-12-53
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 02-09-2017
SUCCESS: 16-77-69-72-05
MACHINE: 89-40-80-25-54
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 05-09-2017
SUCCESS: 38-18-67-90-68
MACHINE: 44-04-41-64-55
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 09-09-2017
SUCCESS: 87-08-90-59-45
MACHINE: 27-66-31-32-28
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 12-09-2017
SUCCESS: 83-03-42-32-57
MACHINE: 54-46-20-50-06
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 16-09-2017
SUCCESS: 66-32-55-12-81
MACHINE: 41-58-71-17-51
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 19-09-2017
SUCCESS: 36-38-63-05-89
MACHINE: 28-61-11-18-62
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 23-09-2017
SUCCESS: 18-56-06-70-89
MACHINE: 50-68-81-23-16
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 26-09-2017
SUCCESS: 85-36-15-69-60
MACHINE: 41-74-56-43-54
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 30-09-2017
SUCCESS: 01-52-16-56-53
MACHINE: 05-04-57-45-11
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 03-10-2017
SUCCESS: 82-55-22-65-34
MACHINE: 26-44-83-88-85
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 07-10-2017
SUCCESS: 72-10-86-71-75
MACHINE: 67-66-70-09-35
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 10-10-2017
SUCCESS: 83-16-38-47-48
MACHINE: 08-58-09-63-61
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 14-10-2017
SUCCESS: 42-19-31-03-84
MACHINE: 86-44-81-65-69
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 17-10-2017
SUCCESS: 07-61-90-39-08
MACHINE: 72-86-62-25-19
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 21-10-2017
SUCCESS: 15-05-60-51-52
MACHINE: 28-87-58-41-85
PREMIER: CLUB MASTER
DATE: 24-10-2017
SUCCESS: 39-69-67-04-84
MACHINE: 78-42-56-53-68
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 28-10-2017
SUCCESS: 39-46-74-41-15
MACHINE: 53-78-45-01-18
PREMIER: CLUBMASTER
DATE: 31-10-2017
SUCCESS: 80-79-43-37-16
MACHINE: 03-11-59-32-19
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
PREMIER: 06
DATE: 04-07-2017
SUCCESS: 19-16-02-75-58
MACHINE: 52-53-57-48-32
PREMIER: 06
DATE: 08-07-2017
SUCCESS: 37-11-55-44-77
MACHINE: 64-46-21-90-08
PREMIER: 06
DATE: 11-07-2017
SUCCESS: 48-89-23-46-40
MACHINE: 47-21-38-84-44
PREMIER: 06
DATE: 15-07-2017
SUCCESS: 07-45-65-32-62
MACHINE: 83-08-03-80-87
PREMIER: 06
DATE: 18-07-2017
SUCCESS: 61-76-18-72-64
MACHINE: 48-40-67-31-14
PREMIER: 06
DATE: 22-07-2017
SUCCESS: 31-45-90-49-34
MACHINE: 07-01-36-74-22
PREMIER: 06
DATE: 25-07-2017
SUCCESS: 11-14-58-15-82
MACHINE: 65-45-05-06-48
PREMIER 06
DATE: 29-07-2017
SUCCESS: 59-81-82-42-53
MACHINE: 37-65-23-52-13
PREMIER: 06
DATE: 01-08-2017
SUCCESS: 20-65-76-74-71
MACHINE: 41-42-19-75-61
PREMIER: 06
DATE: 05-08-2017
SUCCESS: 40-15-04-48-32
MACHINE: 62-01-78-55-52
PREMIER: 06
DATE: 08-08-2017
SUCCESS: 20-50-04-88-87
MACHINE: 17-09-54-51-46
PREMIER: 06
DATE: 12-08-2017
SUCCESS: 48-72-42-49-61
MACHINE: 54-73-43-50-18
PREMIER: 06
DATE: 15-08-2017
SUCCESS: 11-10-20-73-43
MACHINE: 25-35-01-51-88
PREMIER: 06
DATE: 19-08-2017
SUCCESS: 42-77-18-50-81
MACHINE: 67-07-34-38-55
PREMIER: 06
DATE: 22-08-2017
SUCCESS: 50-09-71-66-07
MACHINE: 60-42-74-88-34
PREMIER: 06
DATE: 26-08-2017
SUCCESS: 60-36-14-69-88
MACHINE: 76-25-50-18-64
PREMIER: 06
DATE: 29-08-2017
SUCCESS: 55-74-88-10-09
MACHINE: 32-62-06-34-58
PREMIER: 06
DATE: 02-09-2017
SUCCESS: 13-87-40-01-46
MACHINE: 61-89-70-45-23
PREMIER: 06
DATE: 05-09-2017
SUCCESS: 84-81-50-08-44
MACHINE: 02-06-58-26-13
PREMIER: O6
DATE: 09-09-2017
SUCCESS: 51-78-75-54-27
MACHINE: 23-73-43-63-37
PREMIER: 06
DATE: 12-09-2017
SUCCESS: 56-21-7 8-07-62
MACHINE: 36-76-24-86-16
PREMIER: 06
DATE: 16-09-2017
SUCCESS: 55-86-44-42-51
MACHINE: 19-36-70-79-33
PREMIER: 06
DATE: 19-09-2017
SUCCESS: 32-16-80-78-49
MACHINE: 21-82-56-83-88
PREMIER: 06
DATE: 23-09-2017
SUCCESS: 86-40-80-62-30
MACHINE: 67-19-73-21-24
PREMIER: 06
DATE: 26-09-2017
SUCCESS: 06-57-74-73-35
MACHINE: 47-61-51-23-43
PREMIER: 06
DATE: 30-09-2017
SUCCESS: 87-15-43-89-85
MACHINE: 90-29-74-37-27
PREMIER: 06
DATE: 03-10-2017
SUCCESS: 44-38-35-46-43
MACHINE: 26-29-07-53-66
PREMIER: 06
DATE: 07-10-2017
SUCCESS: 62-81-39-79-78
MACHINE: 03-30-43-07-08
PREMIER: 06
DATE: 10-10-2017
SUCCESS: 70-64-62-30-52
MACHINE: 69-40-72-36-73
PREMIER: 06
DATE: 14-10-2017
SUCCESS: 68-04-71-16-72
MACHINE: 26-62-38-84-80
PREMIER: 06
DATE: 17-10-2017
SUCCESS: 35-78-68-66-15
MACHINE: 71-43-54-75-31
PREMIER: 06
DATE: 21-10-2017
SUCCESS: 51-17-33-04-15
MACHINE: 30-56-80-69-83
PREMIER: 06
DATE: 24-10-2017
SUCCESS: 69-72-33-57-16
MACHINE: 60-37-50-18-41
PREMIER: 06
DATE: 28-10-2017
SUCCESS: 49-01-67-30-25
MACHINE: 65-77-72-29-89
PREMIER: 06
DATE: 31-10-2017
SUCCESS: 02-73-61-63-24
MACHINE: 17-59-31-49-85
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
GHANA: NATIONAL
DATE: 13-05-2017
SUCCESS: 42-29-51-13-22
MACHINE: 03-58-82-39-23
GHANA: NATIONAL
DATE: 20-5-2017
SUCCESS: 46-54-63-59-90
MACHINE: 41-72-30-17-60
GHANA: NATIONAL
DATE: 27-05-2017
SUCCESS: 35-06-54-24-11
MACHINE: 51-85-04-77-53
GHANA: NATIONAL
DATE: 03-06-2017
SUCCESS: 13-18-32-09-58
MACHINE: 16-65-22-07-78
GHANA NATIONAL
DATE: 10-06-2017
SUCCESS: 33-22-54-39-08
MACHINE: 67-58-04-43-75
GHANA: NATIONAL
DATE: 17-06-2017
SUCCESS: 49-44-08-55-66
MACHINE: 04-39-72-75-82
GHANA: NATIONAL
DATE: 24-06-2017
SUCCESS: 30-43-61-07-74
MACHINE: 73-27-42-32-48
GHANA: NATIONAL
DATE: 01-07-2017
SUCCESS: 85-41-34-02-36
MACHINE: 80-68-43-74-38
GHANA: NATIONAL
DATE: 08-07-2017
SUCCESS: 44-45-65-55-30
MACHINE: 02-84-37-01-86
GHANA: NATIONAL
DATE: 15-07-2017
SUCCESS: 05-10-19-04-18
MACHINE: 76-40-38-65-84
GHANA: NATIONAL
DATE: 22-07-2017
SUCCESS: 81-53-33-69-06
MACHINE: 37-40-04-15-68
GHANA: NATIONAL
DATE: 29-7-2017
SUCCESS: 77-07-02-08-16
MACHINE: 68-47-72-66-50
GHANA: NATIONAL
DATE: 05-08-2017
SUCCESS: 66-83-31-49-82
MACHINE: 38-09-05-56-33
GHANA: NATIONAL
DATE: 12-08-2017
SUCCESS: 89-82-60-20-54
MACHINE: 84-30-38-28-51
GHANA: NATIONAL
DATE: 19-08-2017
SUCCESS: 68-86-08-64-45
MACHINE: 43-04-13-78-29
GHANA NATIONAL
DATE: 26-08-2017
SUCCESS: 34-42-03-65-79
MACHINE: 49-10-62-66-13
GHANA: NATIONAL
DATE: 02-09-2017
SUCCESS: 10-38-26-04-72
MACHINE: 16-76-66-68-63
GHANA: NATIONAL
DATE: 9-9-2017
SUCCESS:79-20-51-01-62
MACHINE: 10-86-11-75-54
GHANA: NATIONAL
DATE: 16-09-2017
SUCCESS: 90-19-43-03-28
MACHINE: 32-06-42-07-23
GHANA: NATIONAL
DATE: 23-09-2017
SUCCESS: 78-57-70-40-16
MACHINE: 84-23-89-08-58
GHANA: NATIONAL
DATE: 30-09-2017
SUCCESS: 78-27-88-58-67
MACHINE: 63-54-04-36-13
GHANA: NATIONAL
DATE: 07-10-2017
SUCCESS: 25-37-45-54-18
MACHINE: 56-29-38-32-84
GHANA: NATIONAL
DATE: 14-10-2017
SUCCESS: 64-37-06-61-01
MACHINE: 90-89-35-25-29
GHANA: NATIONAL
DATE: 21-10-2017
SUCCESS: 30-64-45-67-78
MACHINE: 61-44-60-15-89
GHANA: NATIONAL
DATE: 28-10-2017
SUCCESS: 73-09-76-71-52
MACHINE: 14-72-18-67-15
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 15-07-2017
SUCCESS: 28-35-90-84-01
MACHINE: 09-88-74-76-15
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 20-07-2017
SUCCESS: 77-28-45-56-02
MACHINE: 44-36-58-12-53
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 22-07-2017
SUCCESS: 76-31-57-28-79
MACHINE: 24-71-65-29-53
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 27-07-2017
SUCCESS: 70-43-14-47-10
MACHINE: 49-78-66-34-19
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 29-07-2017
SUCCESS: 90-67-89-86-32
MACHINE: 23-26-76-81-57
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 03-08-2017
SUCCESS: 62-38-89-54-17
MACHINE: 32-66-72-12-40
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 05-08-2017
SUCCESS: 75-34-16-69-88
MACHINE: 32-33-37-07-84
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 10-08-2017
SUCCESS: 43-21-70-90-86
MACHINE: 76-61-09-19-82
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 12-08-2017
SUCCESS: 01-21-03-69-08
MACHINE: 72-73-41-15-04
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 17-08-2017
SUCCESS: 54-72-29-82-11
MACHINe: 08-66-30-88-12
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 19-08-2017
SUCCESS: 62-08-90-28-51
MACHINE: 27-70-19-21-77
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 24-08-2017
SUCCESS: 89-49-19-75-15
MACHINE: 80-05-46-07-54
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 26-08-2017
SUCCESS: 63-46-75-23-02
MACHINE: 78-31-29-30-12
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 31-08-2017
SUCCESS: 22-30-49-43-15
MACHINE: 40-36-14-02-34
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 02-09-2017
SUCCESS: 60-22-02-13-45
MACHINE: 85-71-66-38-20
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 07-09-2017
SUCCESS: 50-30-70-02-75
MACHINE: 57-33-11-42-37
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 09-09-2017
SUCCESS: 36-30-74-43-25
MACHINE: 07-15-84-67-48
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 14-09-2017
SUCCESS: 19-15-17-37-41
MACHINE: 82-22-46-21-01
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 16-09-2017
SUCCESS: 64-48-53-20-90
MACHINE: 21-62-06-61-44
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 21-09-2017
SUCCESS: 29-06-87-17-26
MACHINE: 10-66-73-85-08
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 23-09-2017
SUCCESS: 37-20-61-77-85
MACHINE: 73-38-13-17-52
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 28-09-2017
SUCCESS: 32-27-41-58-61
MACHINE: 37-45-17-54-59
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 30-09-2017
SUCCESS: 36-34-65-13-68
MACHINE: 81-67-59-04-79
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 05-10-2017
SUCCESS: 78-85-56-08-06
MACHINE: 49-02-83-65-86
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 07-10-2017
SUCCESS: 64-07-42-18-76
MACHINE: 06-51-30-68-19
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 12-10-2017
SUCCESS: 51-31-10-65-64
MACHINE: 78-28-70-66-12
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 14-10-2017
SUCCESS: 74-33-60-14-08
MACHINE: 29-82-80-84-42
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 19-10-2017
SUCCESS: 40-32-84-10-18
MACHINE: 79-05-63-44-66
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 21-10-2017
SUCCESS: 74-69-56-46-27
MACHINE: 50-07-65-90-26
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 26-10-2017
SUCCESS: 71-78-44-28-75
MACHINE: 06-22-52-77-20
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 28-10-2017
SUCCESS: 83-16-44-60-39
MACHINE: 75-29-88-79-84
PREMIER: FAIRCHANCE
DATE: 02-11-2017
SUCCESS: 78-10-24-49-06
MACHINE: 80-13-90-30-68
GOD BLESS US ALL
Read More »

GHANA BONANZA POOR RESULTS

PREMIER: JACKPOT
03-11-2017
SUC: 39-13-29-16-40
MAC: 18-76-21-12-78

GHANA: BONANZA
03-11-2017
Win:65-((70)) -27-69-01
MC: 36-35-18-44-20

G-CHANCE: STARLIGHT
03-11-2017
SUC: 64-44-80-10-88
MAC: 68-42-25-8-82
#COACHEE
Read More »

GHANA BONANZA TWO SURE AT

Jackpot.. 77bk
77bk...
58
60

BONANZA...... 16bk
16..60..70..45..34
16..60
#COACHEE
WE WILL GET THERE WITH FAITH HOPE AND BELIEVE
Read More »

Thursday, 2 November 2017

PAST RESULTS UPDATES

PAST RESULT 2 4CAST ON FRIDAY 3-11-2017
••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••

PREMIER: ROYAL
DATE: 28-04-2017
SUCCESS: 20-71-54-24-59
MACHINE: 65-75-74-56-33
PREMIER: ROYAL
DATE: 05-05-2017
SUCCESS: 43-81-04-12-13
MACHINE: 42-78-56-10-69
PREMIER: ROYAL
DATE: 12-05-2017
SUCCESS: 77-17-53-06-46
MACHINE: 86-62-25-58-07
PREMIER: ROYAL
DATE: 19-05-2017
SUCCESS: 38-12-66-62-65
MACHINE: 63-33-32-82-34
PREMIER: ROYAL
DATE: 26-05-2017
SUCCESS: 79-75-29-05-26
MACHINE: 56-24-89-37-11
PREMIER: ROYAL
DATE: 02-06-2017
SUCCESS: 83-66-31-76-65
MACHINE: 47-68-55-21-06
PREMIER: ROYAL
DATE: 09-06-2017
SUCCESS: 62-08-65-23-03
MACHINE: 84-29-35-73-56
PREMIER: ROYAL
DATE: 16-06-2017
SUCCESS: 75-77-85-28-31
MACHINE: 53-65-34-06-48
PREMIER: ROYAL
DATE: 23-06-2017
SUCCESS: 17-03-45-59-51
MACHINE: 46-79-33-77-26
PREMIER: ROYAL
DATE: 30-06-2017
SUCCESS: 88-22-47-41-09
MACHINE: 13-24-37-14-90
PREMIER: ROYAL
DATE: 07-07-2017
SUCCESS: 33-31-36-05-86
MACHINE: 67-83-09-17-89
PREMIER: ROYAL
DATE: 14-07-2017
SUCCESS: 02-56-44-18-47
MACHINE: 19-38-28-50-36
PREMIER: ROYAL
DATE: 21-07-2017
SUCCESS: 42-11-76-86-82
MACHINE: 37-07-51-72-25
PREMIER: ROYAL
DATE: 28-07-2017
SUCCESS: 90-63-67-53-69
MACHINE: 32-20-58-40-52
PREMIER: ROYAL
DATE: 04-08-2017
SUCCESS: 04-80-58-30-13
MACHINE: 14-35-22-84-16
PREMIER: ROYAL
DATE: 11-08-2017
SUCCESS: 53-35-88-46-49
MACHINE: 36-75-12-19-14

PREMIER: ROYAL
DATE: 18-08-2017
SUCCESS: 32-82-26-79-44
MACHINE: 05-48-12-31-53

PREMIER: ROYAL
DATE: 25-08-2017
SUCCESS: 41-28-37-03-81
MACHINE: 49-74-19-13-78

PREMIER: ROYAL
DATE: 01-09-2017
SUCCESS: 54-90-37-65-45
MACHINE: 68-88-86-17-42

PREMIER: ROYAL
DATE: 08-09-2017
SUCCESS: 47-55-80-45-38
MACHINE: 75-17-78-06-09

PREMIER: ROYAL
DATE: 15-09-2017
SUCCESS: 20-13-06-52-80
MACHINE: 15-75-35-12-84

PREMIER: ROYAL
DATE: 22-09-2017
SUCCESS: 60-10-72-80-58
MACHINE: 16-50-15-70-79

PREMIER: ROYAL
DATE: 29-09-2017
SUCCESS: 64-09-59-56-88
MACHINE: 50-04-43-12-49

PREMIER: ROYAL
DATE: 06-10-2017
SUCCESS: 05-02-49-52-75
MACHINE: 04-17-59-29-72

PREMIER: ROYAL
DATE: 13-10-2017
SUCCESS: 75-84-74-34-03
MACHINE: 87-45-26-27-10

PREMIER: ROYAL
DATE: 20-10-2017
SUCCESS: 80-67-86-25-12
MACHINE: 34-24-88�-27-02

PREMIER: ROYAL
DATE: 27-10-2017
SUCCESS: 61-34-16-47-54
MACHINE: 80-77-29-30-14
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••

PREMIER: METRO
DATE: 03-07-2017
SUCCESS: 31-08-51-39-60
MACHINE: 55-27-76-56-10
PREMIER: METRO
DATE: 07-07-2017
SUCCESS: 33-72-56-52-38
MACHINE: 54-86-23-61-43
PREMIER: METRO
DATE: 10-07-2017
SUCCESS: 13-64-86-67-06
MACHINE: 15-21-72-43-39
PREMIER: METRO
DATE: 14-07-2017
SUCCESS: 05-35-51-67-13
MACHINE: 07-47-60-48-29
PREMIER: METRO
DATE: 17-07-2017
SUCCESS: 26-64-73-82-41
MACHINE: 38-08-83-32-70
PREMIER: METRO
DATE: 21-07-2017
SUCCESS: 13-09-05-58-54
MACHINE: 21-38-65-76-12
PREMIER: METRO
DATE: 24-07-2017
SUCCESS: 22-37-58-64-65
MACHINE: 68-47-21-74-89
PREMIER: METRO
DATE: 28-07-2017
SUCCESS: 58-05-66-84-88
MACHINE: 71-87-62-07-34
PREMIER: METRO
DATE: 31-07-2017
SUCCESS: 80-46-11-51-42
MACHINE: 24-73-35-62-90
PREMIER: METRO
DATE: 04-08-2017
SUCCESS: 62-89-63-19-50
MACHINE: 84-44-23-27-68
PREMIER: METRO
DATE: 07-08-2017
SUCCESS: 07-89-03-39-78
MACHINE: 70-55-58-40-48
PREMIER: METRO
DATE: 11-08-2017
SUCCESS: 57-33-45-83-40
MACHINE: 88-63-37-42-27
PREMIER: METRO
DATE: 14-08-2017
SUCCESS: 36-14-08-26-84
MACHINE: 65-07-09-78-42

PREMIER: METRO
DATE: 18-08-2017
SUCCESS: 16-70-24-63-10
MACHINE: 67-04-85-30-42

PREMIER: METRO
DATE: 21-08-2017
SUCCESS: 47-88-28-65-07
MACHINE: 14-80-68-61-75

PREMIER: METRO
DATE: 25-08-2017
SUCCESS: 43-62-66-31-68
MACHINE: 63-61-35-26-39

PREMIER: METRO
DATE: 28-08-2017
SUCCESS: 38-32-88-43-61
MACHINE: 55-51-77-67-20

PREMIER: METRO
DATE: 01-09-2017
SUCCESS: 59-21-67-64-24
MACHINE: 30-72-75-76-01

PREMIER: METRO
DATE: 04-09-2017
SUCCESS: 31-02-79-43-03
MACHINE: 74-04-78-63-77

PREMIER: METRO
DATE: 08-09-2017
SUCCESS: 62-75-13-33-77
MACHINE: 73-83-54-02-01

PREMIER: METRO
DATE: 11-09-2017
SUCCESS: 01-62-61-04-32
MACHINE: 53-09-88-10-03

PREMIER: METRO
DATE: 15-09-2017
SUCCESS: 66-87-38-23-69
MACHINE: 01-28-54-59-30

PREMIER: METRO
DATE: 18-09-2017
SUCCESS: 89-04-49-74-75
MACHINE: 50-20-60-16-56

PREMIER: METRO
DATE: 22-09-2017
SUCCESS: 76-19-14-78-34
MACHINE: 44-56-79-67-62

PREMIER: METRO
DATE: 25-09-2017
SUCCESS: 01-38-33-42-21
MACHINE: 49-40-65-67-54

PREMIER: METRO
DATE: 29-09-2017
SUCCESS: 06-39-35-62-12
MACHINE: 33-36-67-16-40

PREMIER: METRO
DATE: 02-10-2017
SUCCESS: 09-19-73-45-58
MACHINE: 85-06-86-03-68

PREMIER: METRO
DATE: 06-10-2017
SUCCESS: 47-72-10-87-35
MACHINE: 49-58-90-17-28

PREMIER: METRO
DATE: 09-10-2017
SUCCESS: 08-38-63-26-27
MACHINE: 28-36-32-47-01

PREMIER: METRO
DATE: 13-10-2017
SUCCESS: 05-48-01-17-86
MACHINE: 22-55-16-33-39

PREMIER: METRO
DATE: 16-10-2017
SUCCESS: 25-33-86-20-10
MACHINE: 50-65-80-87-44

PREMIER: METRO
DATE: 20-10-2017
SUCCESS: 21-31-29-30-70
MACHINE: 78-11-06-40-10

PREMIER: METRO
DATE: 23-10-2017
SUCCESS: 88-32-59-28-42
MACHINE: 09-55-08-87-35

PREMIER: METRO
DATE: 27-10-2017
SUCCESS: 60-73-37-48-19
MACHINE: 22-34-75-63-54

PREMIER: METRO
DATE: 30-10-2017
SUCCESS: 20-14-61-79-63
MACHINE: 27-57-86-75-32
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••

PREMIER: GOLD
DATE: 27-06-2017
SUCCESS: 34-20-36-22-86
MACHINE: 23-61-30-02-05
PREMIER: GOLD
DATE: 30-06-2017
SUCCESS: 15-70-50-37-62
MACHINE: 03-85-13-26-72
PREMIER: GOLD
DATE: 04-07-2017
SUCCESS: 34-69-77-82-24
MACHINE: 02-75-03-54-32
PREMIER: GOLD
DATE: 07-07-2017
SUCCESS: 39-03-67-81-40
MACHINE: 14-19-04-90-06
PREMIER: GOLD
DATE: 11-07-2017
SUCCESS: 44-18-88-85-21
MACHINE: 31-50-52-82-67
PREMIER: GOLD
DATE: 14-07-2017
SUCCESS: 61-70-86-02-43
MACHINE: 38-52-01-87-73
PREMIER: GOLD
DATE: 18-07-2017
SUCCESS: 42-35-39-45-18
MACHINE: 79-48-43-33-30
PREMIER: GOLD
DATE: 21-07-2017
SUCCESS: 80-03-54-06-14
MACHINE: 27-51-21-86-52
PREMIER: GOLD
DATE: 25-07-2017
SUCCESS: 37-67-28-49-85
MACHINE: 60-06-69-18-56
PREMIER: GOLD
DATE: 28-07-2017
SUCCESS: 07-56-70-16-22
MACHINE: 48-30-47-09-66
PREMIER: GOLD
DATE: 01-08-2017
SUCCESS: 71-30-42-22-05
MACHINE: 14-53-25-27-49
PREMIER: GOLD
DATE: 04-08-2017
SUCCESS: 24-89-60-58-61
MACHINE: 82-29-27-87-46
PREMIER: GOLD
DATE: 08-08-2017
SUCCESS: 35-80-48-03-26
MACHINE: 65-01-37-13-90
PREMIER: GOLD
DATE: 11-08-2017
SUCCESS: 54-65-56-46-74
MACHINE: 38-15-09-61-79
PREMIER: GOLD
DATE: 15-08-2017
SUCCESS: 39-30-84-66-51
MACHINE: 46-52-67-74-65

PREMIER: GOLD
DATE: 18-08-2017
SUCCESS: 62-03-72-90-33
MACHINE: 30-06-19-79-07

PREMIER: GOLD
DATE: 22-08-2017
SUCCESS: 30-29-49-21-57
MACHINE: 27-37-12-40-62

PREMIER: GOLD
DATE: 25-08-2017
SUCCESS: 30-25-38-13-70
MACHINE: 86-36-72-19-77

PREMIER: GOLD
DATE: 29-08-2017
SUCCESS: 52-04-73-86-53
MACHINE: 39-77-09-34-45

PREMIER: GOLD
DATE: 01-09-2017
SUCCESS: 84-31-62-46-60
MACHINE: 08-52-16-10-03

PREMIER: GOLD
DATE: 5-9-2017
SUCCESS: 68-56-42-15-67
MACHINE: 39-29-07-59-61

PREMIER: GOLD
DATE: 08-09-2017
SUCCESS: 87-17-09-21-77
MACHINE: 68-46-81-05-53

PREMIER: GOLD
DATE: 12-09-2017
SUCCESS: 58-83-16-22-64
MACHINE: 73-20-14-27-67

PREMIER: GOLD
DATE: 15-09-2017
SUCCESS: 09-01-38-78-40
MACHINE: 65-75-79-17-56

PREMIER: GOLD
DATE: 19-09-2017
SUCCESS: 70-12-08-16-20
MACHINE: 48-40-31-67-25

PREMIER: GOLD
DATE: 22-09-2017
SUCCESS: 38-51-06-12-26
MACHINE: 73-70-11-48-84

PREMIER: GOLD
DATE: 26-09-2017
SUCCESS: 47-26-04-57-33
MACHINE: 37-85-28-32-86

PREMIER: GOLD
DATE: 29-09-2017
SUCCESS: 78-31-48-33-55
MACHINE: 27-38-50-75-63

PREMIER: GOLD
DATE: 03-10-2017
SUCCESS: 44-75-78-74-02
MACHINE: 36-19-45-84-26

PREMIER: GOLD
DATE: 06-10-2017
SUCCESS: 90-57-61-20-71
MACHINE: 79-28-24-37-83

PREMIER: GOLD
DATE: 10-10-2017
SUCCESS: 69-26-46-57-10
MACHINE: 09-58-02-03-07

PREMIER: GOLD
DATE: 13-10-2017
SUCCESS: 80-61-44-22-88
MACHINE: 81-29-79-71-51

PREMIER: GOLD
DATE: 17-10-2017
SUCCESS: 51-71-87-24-18
MACHINE: 35-36-89-49-62

PREMIER: GOLD
DATE: 20-10-2017
SUCCESS: 02-25-65-47-69
MACHINE: 24-58-60-13-28

PREMIER: GOLD
DATE: 24-10-2017
SUCCESS: 37-49-38-05-39
MACHINE: 25-79-11-42-61

PREMIER: GOLD
DATE: 27-10-2017
SUCCESS: 31-41-06-69-24
MACHINE: 60-77-15-23-01

PREMIER: GOLD
DATE: 31-10-2017
SUCCESS: 15-88-56-75-40
MACHINE: 89-55-46-42-48
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••

PREMIER: JACKPOT
DATE: 20-06-2017
SUCCESS: 29-67-66-39-80
MACHINE: 44-75-09-03-07
PREMIER: JACKPOT
DATE: 23-06-2017
SUCCESS: 54-14-77-30-08
MACHINE: 50-70-32-17-05
PREMIER: JACKPOT
DATE: 27-06-2017
SUCCESS: 46-58-08-80-06
MACHINE: 21-53-19-25-29
PREMIER: JACKPOT
DATE: 30-06-2017
SUCCESS: 56-49-03-66-45
MACHINE: 80-37-70-28-53
PREMIER: JACKPOT
DATE: 04-07-2017
SUCCESS: 10-42-75-65-37
MACHINE: 11-46-80-68-25
PREMIER: JACKPOT
DATE: 07-07-2017
SUCCESS: 51-04-47-77-85
MACHINE: 59-30-67-90-10
PREMIER: JACKPOT
DATE: 11-07-2017
SUCCESS: 58-33-25-22-60
MACHINE: 70-09-40-39-21
PREMIER: JACKPOT
DATE: 14-07-2017
SUCCESS: 81-61-41-58-05
MACHINE: 69-33-17-04-90
PREMIER: JACKPOT
DATE: 18-07-2017
SUCCESS: 61-82-86-72-65
MACHINE: 84-58-36-24-70
PREMIER: JACKPOT
DATE: 21-07-2017
SUCCESS: 34-82-53-66-59
MACHINE: 12-52-87-84-30
PREMIER: JACKPOT
DATE: 25-07-2017
SUCCESS: 71-48-88-65-20
MACHINE: 47-21-80-10-73
PREMIER: JACKPOT
DATE: 28-07-2017
SUCCESS: 22-02-30-18-05
MACHINE: 17-53-04-59-31
PREMIER: JACKPOT
DATE: 01-08-2017
SUCCESS: 56-70-51-31-76
MACHINE: 42-47-04-08-28
PREMIER: JACKPOT
DATE: 04-08-2017
SUCCESS: 55-67-77-10-45
MACHINE: 17-50-61-47-80
PREMIER: JACKPOT
DATE: 08-08-2017
SUCCESS: 38-53-90-08-34
MACHINE: 02-84-20-86-72
PREMIER: JACKPOT
DATE: 11-08-2017
SUCCESS: 54-74-68-42-03
MACHINE: 27-60-24-81-20
PREMIER: JACKPOT
DATE: 15-08-2017
SUCCESS: 41-18-80-45-12
MACHINE: 31-67-11-60-71

PREMIER: JACKPOT
DATE: 18-08-2017
SUCCESS: 71-45-47-41-07
MACHINE: 38-28-88-03-20

PREMIER: JACKPOT
DATE: 22-08-2017
SUCCESS: 25-66-08-03-17
MACHINE: 73-57-78-14-02

PREMIER: JACKPOT
DATE: 25-08-2017
SUCCESS: 71-21-41-90-06
MACHINE: 36-28-18-46-35

PREMIER: JACKPOT
DATE: 29-08-2017
SUCCESS: 05-44-41-53-54
MACHINE: 55-17-69-81-35

PREMIER: JACKPOT
DATE: 01-09-2017
SUCCESS: 74-29-35-31-49
MACHINE: 44-16-28-08-75

PREMIER: JACKPOT
DATE: 05-09-2017
SUCCESS: 26-64-84-22-44
MACHINE: 40-36-63-17-62

PREMIER: JACKPOT
DATE: 08-09-2017
SUCCESS: 08-71-56-35-67
MACHINE: 23-53-01-32-45

PREMIER: JACKPOT
DATE: 12-09-2017
SUCCESS: 15-73-25-14-69
MACHINE: 85-57-56-16-78

PREMIER: JACKPOT
DATE: 15-09-2017
SUCCESS: 30-35-14-54-89
MACHINE: 86-63-26-85-49

PREMIER: JACKPOT
DATE: 19-09-2017
SUCCESS: 83-12-13-85-44
MACHINE: 09-02-33-16-31

PREMIER: JACKPOT
DATE: 22-09-2017
SUCCESS: 47-86-89-30-17
MACHINE: 71-57-05-38-59

PREMIER: JACKPOT
DATE: 26-09-2017
SUCCESS: 77-49-27-20-25
MACHINE: 63-44-72-14-05

PREMIER: JACKPOT
DATE: 29-09-2017
SUCCESS: 85-36-82-05-86
MACHINE: 16-48-38-53-34

PREMIER: JACKPOT
DATE: 03-10-2017
SUCCESS: 49-46-14-68-06
MACHINE: 79-28-37-25-60

PREMIER: JACKPOT
DATE: 06-10-2017
SUCCESS: 42-48-54-65-36
MACHINE: 87-38-02-67-89

PREMIER: JACKPOT
DATE: 10-10-2017
SUCCESS: 61-20-01-68-40
MACHINE: 63-49-54-83-18

PREMIER: JACKPOT
DATE: 13-10-2017
SUCCESS: 18-53-89-60-58
MACHINE: 28-03-48-52-47

PREMIER: JACKPOT
DATE: 17-10-2017
SUCCESS: 03-55-15-74-89
MACHINE: 63-70-17-54-37

PREMIER: JACKPOT
DATE: 20-10-2017
SUCCESS: 51-71-58-64-17
MACHINE: 84-25-16-43-39

PREMIER: JACKPOT
DATE: 24-10-2017
SUCCESS: 49-60-75-76-72
MACHINE: 58-08-32-26-41

PREMIER: JACKPOT
DATE: 27-10-2017
SUCCESS: 52-81-49-17-74
MACHINE: 87-11-58-09-53

PREMIER: JACKPOT
DATE: 31-10-2017
SUCCESS: 62-42-55-44-28
MACHINE: 15-72-83-21-08
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••

GHANA: BONANZA
DATE: 28-04-2017
SUCCESS: 67-42-26-76-65
MACHINE: 05-25-48-47-63
GHANA: BONANZA
DATE: 5-5-2017
SUCCESS: 16-17-47-21-37
MACHINE: 49-58-30-63-88
GHANA: BONANZA
DATE: 12-05-2017
SUCCESS: 39-49-88-15-30
MACHINE: 90-44-47-02-66
GHANA: BONANZA
DATE: 19-05-2017
SUCCESS: 64-89-15-14-36
MACHINE: 23-61-11-59-27
GHANA: BONANZA
DATE: 26-5-2017
SUCCESS: 72-73-40-23-21
MACHINE: 46-90-65-06-45
GHANA: BONANZA
DATE: 02-06-2017
SUCCESS: 44-10-32-33-26
MACHINE: 85-80-17-29-01
GHANA: BONANZA
DATE: 09-06-2017
SUCCESS: 18-62-13-58-63
MACHINE: 30-12-59-57-39
GHANA: BONANZA
DATE: 16-06-2017
SUCCESS: 27-68-13-48-71
MACHINE: 66-09-89-46-81
GHANA: BONANZA
DATE: 23-06-2017
SUCCESS: 45-60-81-43-07
MACHINE: 76-30-82-75-89
GHANA: BONANZA
DATE: 30-06-2017
SUCCESS: 56-30-01-57-38
MACHINE: 29-09-03-31-49
GHANA: BONANZA
DATE: 07-07-2017
SUCCESS: 04-33-29-61-74
MACHINE: 80-54-46-18-57
GHANA BONANZA
DATE: 14-07-2017
SUCCESS: 70-57-41-01-16
MACHINE: 71-17-39-18-08
GHANA: BONANZA
DATE: 21-07-2017
SUCCESS: 36-41-19-24-48
MACHINE: 45-22-69-57-28
GHANA : BONANZA
DATE: 28-07-2017
SUCCESS: 87-07-86-60-37
MACHINE: 12-70-17-33-35
GHANA: BONANZA
DATE: 04-08-2017
SUCCESS: 53-42-64-29-22
MACHINE: 51-05-72-32-28
GHANA: BONANZA
DATE: 11-08-2017
SUCCESS: 12-55-02-63-29
MACHINE: 60-82-32-11-18

GHANA: BONANZA
DATE: 18-08-2017
SUCCESS: 14-79-34-47-63
MACHINE: 74-62-24-60-77

GHANA: BONANZA
DATE: 25-08-2017
SUCCESS: 15-63-16-57-09
MACHINE: 30-26-39-29-60

GHANA: BONANZA
DATE: 31-08-2017
SUCCESS: 35-09-02-88-71
MACHINE: 38-12-66-49-77

GHANA: BONANZA
DATE: 08-09-2017
SUCCESS: 22-09-75-74-14
MACHINE: 42-61-04-12-02

GHANA: BONANZA
DATE: 15-09-2017
SUCCESS: 48-03-60-81-67
MACHINE: 28-37-74-58-55

GHANA: BONANZA
DATE: 22-09-2017
SUCCESS: 08-10-69-62-06
MACHINE: 34-72-39-32-59

GHANA: BONANZA
DATE: 29-09-2017
SUCCESS: 17-86-47-76-21
MACHINE: 66-69-25-31-08

GHANA : BONANZA
DATE: 06-10-2017
SUCCESS:14-24-20-44-78
MACHINE: 27-61-03-35-09

GHANA: BONANZA
DATE: 13-10-2017
SUCCESS: 33-69-27-11-50
MACHINE: 34-56-24-88-10

GHANA: BONANZA
DATE: 20-10-2017
SUCCESS: 80-46-82-02-06
MACHINE: 85-48-08-77-17

GHANA BONANZA
DATE: 27-10-2017
SUCCESS: 61-62-24-07-71
MACHINE: 05-72-34-74-80
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••

PREMIER: VAG
DATE: 07-07-2017
SUCCESS: 69-31-54-46-41
MACHINE: 38-04-06-26-27
PREMIER: VAG
DATE: 12-07-2017
SUCCESS: 59-79-81-51-53
MACHINE: 15-35-55-60-13
PREMIER: VAG
DATE: 14-07-2017
SUCCESS: 33-43-77-06-90
MACHINE: 60-27-30-15-14
PREMIER: VAG
DATE: 19-07-2017
SUCCESS: 45-18-05-88-60
MACHINE: 01-81-54-89-43
PREMIER: VAG
DATE: 21-07-2017
SUCCESS: 11-52-67-14-22
MACHINE: 08-69-75-12-30
PREMIER: VAG
DATE: 26-07-2017
SUCCESS: 68-58-50-59-21
MACHINE: 57-56-64-30-33
PREMIER: VAG
DATE: 28-07-2017
SUCCESS: 35-48-46-25-08
MACHINE: 74-33-82-75-52
PREMIER: VAG
DATE: 02-08-2017
SUCCESS: 68-06-41-32-46
MACHINE: 15-43-05-66-62
PREMIER: VAG
DATE: 04-08-2017
SUCCESS: 23-52-54-03-09
MACHINE: 70-87-68-88-08
PREMIER: VAG
DATE: 09-08-2017
SUCCESS: 38-17-76-20-56
MACHINE: 88-69-79-33-14
PREMIER: VAG
DATE: 11-08-2017
SUCCESS: 04-37-44-02-75
MACHINE: 31-87-83-12-49
PREMIER: VAG
DATE: 16-08-2017
SUCCESS: 23-63-73-08-86
MACHINE: 54-60-43-79-81

PREMIER: VAG
DATE: 18-08-2017
SUCCESS: 32-57-78-47-07
MACHINE: 08-16-52-05-28

PREMIER: VAG
DATE: 23-08-2017
SUCCESS: 59-76-71-42-01
MACHINE: 56-18-62-16-66

PREMIER: VAG
DATE: 25-08-2017
SUCCESS: 56-22-83-35-11
MACHINE: 14-20-84-07-62

PREMIER: VAG
DATE: 30-08-2017
SUCCESS: 48-47-87-46-66
MACHINE: 02-76-54-01-88

PREMIER: VAG
DATE: 01-09-2017
SUCCESS: 79-29-19-12-81
MACHINE: 53-90-39-66-68

PREMIER: VAG
DATE: 06-09-2017
SUCCESS: 30-65-66-45-17
MACHINE: 70-19-89-52-84

PREMIER: VAG
DATE: 08-09-2017
SUCCESS: 27-01-62-76-55
MACHINE: 77-89-36-32-04

PREMIER: VAG
DATE: 13-09-2017
SUCCESS: 56-41-87-63-12
MACHINE: 37-60-89-86-29

PREMIER: VAG
DATE: 15-09-2017
SUCCESS: 06-49-70-09-30
MACHINE: 28-19-71-75-47

PREMIER: VAG
DATE: 20-09-2017
SUCCESS: 50-22-57-49-51
MACHINE: 28-67-46-05-21

PREMIER: VAG
DATE: 22-09-2017
SUCCESS: 86-48-60-53-55
MACHINE: 59-06-87-89-62

PREMIER: VAG
DATE: 27-09-2017
SUCCESS: 57-44-62-87-85
MACHINE: 01-03-46-25-79

PREMIER: VAG
DATE: 29-09-2017
SUCCESS: 72-87-39-02-61
MACHINE: 58-45-51-40-33

PREMIER: VAG
DATE: 04-10-2017
SUCCESS: 58-22-26-39-23
MACHINE: 28-05-73-01-38

PREMIER: VAG
DATE: 06-10-2017
SUCCESS: 23-17-77-47-61
MACHINE: 51-88-55-65-13

PREMIER: VAG
DATE: 11-10-2017
SUCCESS: 63-20-29-33-27
MACHINE: 61-88-56-17-90

PREMIER: VAG
DATE: 13-10-2017
SUCCESS: 02-79-72-01-09
MACHINE: 88-07-71-12-85

PREMIER: VAG
DATE: 18-10-2017
SUCCESS: 33-85-66-81-10
MACHINE: 59-80-23-70-49

PREMIER: VAG
DATE: 20-10-2017
SUCCESS: 13-36-34-71-25
MACHINE: 18-51-57-88-30

PREMIER: VAG
DATE: 25-10-2017
SUCCESS: 37-57-25-48-05
MACHINE: 41-74-40-13-59

PREMIER: VAG
DATE: 27-10-2017
SUCCESS: 08-32-11-36-89
MACHINE: 06-51-35-19-37

PREMIER: VAG
DATE: 01-11-2017
SUCCESS: 60-77-57-14-35
MACHINE: 75-06-18-53-48

GOD BLESS US ALL
#COACHEE
Read More »

BET

Booking Number: 5TT5XYC
02/11/201716:23:48
7534 Basaksehir - Hoffenheim
Over/Under 1.5Over
02 November 2017 19:00Prematch
2513 SK Slavia Prague - Villarreal
Goal/No Goal & Over/Under GG & 2.5Over
02 November 2017 19:00Prematch
2514 Maccabi Tel Aviv - FC Astana
Home To Win Either Halves?Yes
02 November 2017 19:00Prematch
3965 Hertha BSC - FC Zorya Lugansk
Home To ScoreYes
02 November 2017 21:05Prematch
3966 Ath. Bilbao - Ostersunds FK
First 10 Mins – 1X2X
02 November 2017 21:05Prematch
7536 Vitesse Arnhem - SV Zulte Waregem
First 10 Mins – 1X2X
02 November 2017 21:05Prematch
7537 Lazio - Nice
Home To Win Either Halves?Yes
02 November 2017 21:05Prematch
3963 Apollon Limassol FC - Atalanta
Over/Under 1.5Over
02 November 2017 19:00Prematch
7539 Rosenborg BK - FC Zenit St Petersburg
Goal/No Goal & Over/Under GG & 2.5Over
02 November 2017 21:05Prematch
9362 Arsenal - FK Red Star Belgrade
Home To Win Either Halves?Yes
02 November 2017 21:05Prematch
1929 KV Oostende - Standard Liege
Home To ScoreYes
02 November 2017 19:30Prematch
Stake ₦ 200
Read More »

GHANA FORTUNE TWO SURE

40-30
Read More »